UI/UX Design

By

Wat is een UI/UX Designer

Wat is nu eigenlijk een UI designer?
Een UI designer (wat staat voor User Interface designer) is iemand die het ontwerp van een website (of andere digitale omgeving) ontwerpt, met het doel deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten functioneren. De user interface wordt ook wel gebruikersomgeving genoemd: het vormt in feite de koppeling tussen gebruiker en systeem. Het design van een webpagina is een voorbeeld van een interface.

Een UI ontwerper is erop gericht de website lay-out zo te ontwerpen dat een optimale user experience ontstaat. UX staat voor User Experience en daarmee is de link gelegd tussen UI en UX. De eerste is meer gericht op het ontwerp, de ander meer op gebruikers ervaring en doet daar vooral onderzoek naar.

De functie van UI designer lijkt enigszins op die van de UX designer: de laatste richt zich evenwel meer op de totale gebruikerservaring, terwijl de UI designer zich op de interface concentreert.

Wat doet een UI designer?
Over het algemeen hebben UI designers de volgende taken:

> In kaart brengen van wensen van de opdrachtgever
> Bepalen van de doelgroep door middel van onder andere user story’s en persona’s
> Opstellen van workflows en stroomschema’s
> Creëren van een user interface design (ook wel interactieontwerp), een schematische weergave van de website of applicatie
> Uitwerken en op basis van feedback zo nodig aanpassen van het user interface design
(Bijdragen aan het) bouwen en implementeren van de website of applicatie
> Uitvoeren van tests, bijvoorbeeld usability tests en eye-tracking
> Monitoren van de werking en het gebruikersgemak van de website of applicatie
> In projectteam meedenken over nieuwe toepassingen en de visuele aspecten hiervan
> Opstellen van documentatie op het gebied van user interface design

Wat is UX design?
User experience design, kortweg UX design, is het ontwerper gebied dat zich richt op de gebruikerservaring. Aan de hand van onder meer tests, gebruikersonderzoeken, statistieken en analyses wordt nagegaan hoe een gebruiker bepaalde websites, producten, apps, web toepassingen etc. ervaart. Idealiter zijn de ervaringen die een gebruiker heeft (gedefinieerd door de Amerikaanse UX designer Stephen P. Anderson):

> Betekenisvol (meaningful)
> Plezierig (pleasurable)
> Gebruiksvriendelijk (convenient)
> Bruikbaar (usable)
> Betrouwbaar (reliable)
> Functioneel/nuttig (functional/useful)

Wat doet een UX designer?
De taken van UX designers zijn, algemeen geformuleerd, als volgt:

> Analyseren van gebruikerservaringen, -wensen en -knelpunten middels het opzetten en uitvoeren van user experience tests
> Opstellen van verbeteringsplannen gericht op de customer journey
> Actief bijdragen aan conversie-optimalisatie en het genereren van leads
> Adviseren van bijvoorbeeld developers en visual designers op het gebied van user experience
> Coördineren van user experience-initiatieven van concept tot implementatie
> Uitwerken van voorstellen in prototypes en/of wireframes

By

Responsive logo

Het is ongeveer tien jaar geleden dat een responsief ontwerp een revolutie teweegbracht in de webwereld. Met een responsive ontwerp bedoelen we een ontwerp dat zich qua lay-out aanpast aan het device waarop het getoond word. Deze revolutie is versterkt toen Google je positie af ging laten hangen van het wel of niet hebben van een responsive ontwerp. Sindsdien is het eigenlijk standaard geworden.

Nu zie je een ontwikkeling komen van ‘responsible logo’s’, wat eigenlijk inhoudt dat je je logo laat meebewegen binnen de ruimte die het krijgt. Voorheen was het uit den boze om aan je logo te rommelen maar met de komst van app’s en het grote gebruik van kleine beeldschermen is het bijna noodzakelijk om je logo een ‘swung’ te geven en diverse ontwerpen te gebruiken om zodoende het gebruikersgemak te bewaken.

UI/UX Design
Wat is een UI/UX Designer
Responsive logo