by alph0ns

  • Meer dan 800 miljoen actieve gebruikers
  • Meer dan 50% van de actieve gebruikers logt
  • De gemiddelde gebruiker heeft 120 vrienden
  • Er zijn meer dan 900 miljoen (!) objecten waar interactie plaats vindt (pages, groups, events en community pages)
  • De gemiddelde gebruiker is ‘connected’ met 80 community pages, groups en events
  • Gemiddeld worden er dagelijks 250 miljoen foto’s geüpload
  • Meer dan 300.000 gebruikers hebben geholpen bij het vertalen van de site middels een vertaal applicatie
  • Gemiddeld worden er meer dan 20 miljoen apps dagelijks geinstalleerd
  • Maandelijks gebruiken meer dan 500 miljoen mensen een met facebook verbonden applicatie. Denk hierbij aan Facebook login, facebook comments, etc.
  • Meer dan 350 miljoen actieve gebruikers gebruiken Facebook op dit moment middels hun mobiele telefoon

alph0ns
About alph0ns
Facebook: leuke weetjes