Splez Web Design - auto responder

by alph0ns

In onderstaande video leggen we je uit hoe je zelf een auto responder kunt instellen. Vraag bij je hosting provider om de inloggegevens van de pagina waar je je mailaccounts kunt beheren.

Een autoresponder beantwoordt e-mailberichten die aan een bepaald e-mailadres zijn gestuurd, met een vooraf ingestelde standaardtekst. Een typische toepassing van autoresponders is het bevestigingsbericht bij aanvragen. Een dergelijke autoresponder kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

“Hartelijk dank voor uw e-mail. Uw aanvraag is aan de betreffende afdeling doorgestuurd. U zult zo spoedig mogelijk antwoord ontvangen.”

De aanvrager krijgt zo direct de bevestiging, dat zijn e-mailbericht is ontvangen en heeft het goede gevoel dat hij spoedig antwoord kan verwachten.

Autoresponders zijn ook handig als je op vakantie gaat of vanwege andere redenen je e-mail niet direct kunt beantwoorden. Je kunt in dit geval bijvoorbeeld de volgende afwezigheidsmelding instellen:

“Hartelijk dank voor uw e-mail. Helaas kan ik momenteel niet antwoorden, aangezien ik tot het einde van de maand op vakantie ben. Richt u zich in dringende gevallen aan collega@jestratodomein.eu.”

Zo zijn alle personen die contact met je willen opnemen, geïnformeerd en niet geïrriteerd door een vertraagde reactie. Bij onze autoresponder kunt je een bepaalde periode aangeven, waarbinnen de automatische berichten verstuurd dienen te worden.

Een andere nuttige toepassing van autoresponders is, als je een nieuw e-mailadres gaat gebruiken. In de overgangsperiode kan je met de autoresponder automatisch het nieuwe adres meedelen aan de personen die nog berichten naar je oude adres sturen.

Een autoresponder kan ook gebruikt worden voor automatisch versturen van informatie. Denkbaar is bijvoorbeeld het versturen van de prijslijst van je bedrijf, wanneer een potientiële klant een bericht aan een door jou aangegeven adres stuurt, bijvoorbeeld prijzen@jedomein.nl. Het voordeel hiervan ten opzichte van het plaatsen van de prijslijst op je website, is dat je meteen het e-mailadres van de geïnteresseerde hebt.
Daarmee log je in. Zie voor verdere informatie het filmpje. Succes!


alph0ns
About alph0ns
Splez Web Design - auto responder
Hoe stel je een auto responder bericht in?